Mirja Juusola
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
14.05.2021

Jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen lapsuuteen

  Lasten hyvinvointi on yksi tärkeimmistä arvoistani! Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa. Lapsuusiän olosuhteet vaikuttavat koko elämän terveyteen ja hyvinvointiin. Vaikuttamalla esim  lapsiperheköyhyyden, koulukiusaamisen ja syrjäytymisen poistamiseen luomme lapsille paremman elämän. Lasten hyvinvointiin panostaminen tulee moninkertaisesti takaisin. Lapsiperheköyhyys Köyhyys kaventaa lapsen mahdollisuuksia osallistua elinpiirinsä normaaliin elämään.  Huolestuttavasti lapsiperheköyhyys on lähtenyt uudelleen …

 

Lasten hyvinvointi on yksi tärkeimmistä arvoistani!

Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa. Lapsuusiän olosuhteet vaikuttavat koko elämän terveyteen ja hyvinvointiin.

Vaikuttamalla esim  lapsiperheköyhyyden, koulukiusaamisen ja syrjäytymisen poistamiseen luomme lapsille paremman elämän. Lasten hyvinvointiin panostaminen tulee moninkertaisesti takaisin.

Lapsiperheköyhyys

Köyhyys kaventaa lapsen mahdollisuuksia osallistua elinpiirinsä normaaliin elämään.  Huolestuttavasti lapsiperheköyhyys on lähtenyt uudelleen  kasvuun , joka on mielestäni hälyttävää. Korona-aika on ennestään  lisännyt lapsiperheiden paineita. Toimeentulopaineet kuormittavat  vanhempia ja ovat riskitekijä vanhempien jaksamiselle. Perheen pitkäaikaiset toimeentulo-ongelmat heijastuvat vahvasti myös lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Tutkimusten mukaan Suomessa  joka seitsemäs lapsi elää köyhyydessä. Köyhyys tuo eriarvoistumista, joka vaikuttaa  koko perheen elämään. Kuitenkin meidän tulisi kulkea kohti tasa-arvoisempaa elämää. Lapsiperheköyhyys pitää ottaa vakavasti eikä jättää niitä puhetasolle. Läheskään kaikilla perheillä ei ole lähiomaisia, jotka pystyisivät auttamaan perheen vaikeassa tilanteessa.  Siksi yhteiskunnan tulee ottaa aktiivisempi rooli lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ensimmäinen askel olisi taata jokaiselle lapselle maksuton mieluinen harrastus.

Koulukiusaaminen

Koulukiusaaminen voi olla fyysistä tai henkistä.  Kiusaamisen poiskytkeminen vaatii pitkäjänteistä  työtä koulun, kodin ja kouluterveyden yhteistyössä. Lapsella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi myös koulussa. Kiusaamiseen tulee heti puuttua ja sen poiskytkemiseen on turvattava tarvittavat resurssit. Koulukuraattoreita tulee olla riittävästi, jotta yhteistyö eri tahojen kanssa on oikea-aikaista. Luokkakoot eivät saa olla liian isoja. Kannatan myös laajaa kouluverkkoa, vaikkakin se maksaa yhteiskunnalle,  mutta kuten todettu lapsuudessa rakennetaan tulevaa hyvinvointia elämää varten.

Syrjäytyminen

Syrjäytymisen riski on suuri silloin kun lapsi joutuu elämään sellaisessa ympäristössä , jossa on useita syrjäytymisen merkkejä. Varhainen tuki tai puuttuminen on yksi keskeinen keino puuttua syrjäytymisen ehkäisyyn. Lapsille ja lapsiperheille tulee tarjota heidän tarvitsemiaan palveluita. Tampereella lastensuojeluun on lisätty resursseja mutta ei vielä riittävästi. Sitä työtä vaan täytyy jatkaa.

Takaisin etusivulle