Mirja Juusola
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
06.01.2022

Vaaliteemani aluevaaleihin; palkkaus, työolot, laadukkaat hoito- ja hoivapalvelut

Olen nostanut vaaliteemoikseni asiat, jotka ovat lähellä sydäntäni ja ovat asioita, joihin nimenomaan aluevaltuutetun tulee ensimmäiseksi puuttua. Suomen ensimmäiset aluevaalit / sotevaalit pidetään tammikuun 23.1 päivä. Jokaisen on tärkeää äänestää, jotta voi vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Vaaliteemoikseni olen valinnut ;Ammattitaidosta tulee maksaa- sanoista tekoihin, Työtä ilman eettistä kuormitusta – työolot…

Olen nostanut vaaliteemoikseni asiat, jotka ovat lähellä sydäntäni ja ovat asioita, joihin nimenomaan aluevaltuutetun tulee ensimmäiseksi puuttua.

Suomen ensimmäiset aluevaalit / sotevaalit pidetään tammikuun 23.1 päivä. Jokaisen on tärkeää äänestää, jotta voi vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Vaaliteemoikseni olen valinnut ;Ammattitaidosta tulee maksaa- sanoista tekoihin, Työtä ilman eettistä kuormitusta – työolot kuntoon, Ihmisläheiset ja laadukkaat hoito- ja hoivapalvelut lähellä ihmistä kaikille – ei harvoille. Nuorten ja lasten palveluihin on myös panostettava. Paljon on asioita, joista aluevaltuusto tulee päättämään, siksi on tärkeää äänestää.

Ammattitaidosta tulee maksaa – sanoista tekoihin

Hyvinvointialueen ensimmäisiä tehtäviä on henkilöstön saatavuuden turvaaminen ja hoitajien palkkauksen korjaaminen. Hoitajien palkkaus ei nykyisellään vastaa työnvaativuuden mukaista palkkaa. Palkkaus on kuitenkin tärkeä vetovoimatekijä ja oikeudenmukaisella palkkauksella lisätään alan vetovoimaa. 

Työtä ilman eettistä kuormitusta – työolot kuntoon

Henkilöstöä on oltava riittävästi, jotta henkilöstö voi työssään toteuttaa eettisiä arvojaan ilman liiallista kuormitusta. Eettisellä kuormituksella on vahva yhteys työhyvinvointiin. Työhyvinvointia on lisättävä työoloja parantamalla. Henkilöstölle tulee myös antaa mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Eettistä kuormaa kasaantuu kun on ristiriitaa omien ja organisaation arvojen välillä, saatetaan aliarvioida ammattitaito ja on epätasapainoa tavoitteiden ja resurssien välillä. Jokainen haluaa tehdä työnsä niin hyvin kuin osaa, mutta aina siihen ei ole osoitettu riittävästi resursseja. Hyvällä johtajuudella on merkittävä vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin.  Eettinen kuormitus on yleisempää vanhuspalveluissa kuin keskimäärin sote-alalla. Se osoittaa, että hoitajat ovat todella huolissaan ikäihmisten jaksamisesta ja selviytymisestä. Hyvinvoiva henkilöstö on laadukkaiden palvelujen takana.

Ihmisläheiset ja laadukkaat hoito- ja hoivapalvelut lähellä ihmistä kaikille – ei harvoille

Sote-palvelut pitää järjestää lähellä ihmistä, ei keskittää suuryksiköihin. Pitää keksiä innovatiivisia ratkaisuja, joilla saadaan palvelut vietyä lähelle ihmistä eikä niin että asiakkaat hyppäävät luukulta luukulle. . Tärkeimpiä tavoitteita hyvinvointialueella tulee olemaan lähipalveluiden vahvistaminen kattaen kaikki sote-palvelut. Kotihoidossa on tällä hetkellä vanhuksia, jotka juuri ja juuri tulevat toimeen. Voidaan puhua jopa heitteillejätöstä. Asiakkaalla tulee olla itsemääräämisoikeus missä hän haluaa loppuelämänsä viettää. Sen mukaisesti on hoito järjestettävä. Ympärivuorokautisia hoito-/hoivapaikkoja tulee olla riittävästi. Nyt on jo aika hyväksyä se ettei ainainen laitospaikkojen vähentäminen sovi meidän yhteiskuntaan. Pirkanmaalla on paljon petrattavaa palveluissa; mielenterveyspalveluihin tulee päästä ajoissa, lääkärille viikossa, omaishoitajien asemaa on parannettava, lapsiperheitä pitää tukea, lastensuojeluun on varattava riittävät resurssit ym. Matalan kynnyksen palveluita tulee edelleen kehittää ja lisätä. Tärkeää on myös panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin. 

Kyse on  arvoista ja ihmisistä,

Ohjelma toistaa itse alussa tekstiä, jota ei ole saatu korjattua. Pahoittelen sitä.

Takaisin etusivulle