Mirja Juusola
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
10.01.2022

Sukan kutominen ja lasten ja nuorten palvelut

Lapsen lapseni 7 vuotta suunnitteli itselleen mieluiset sukat. Mummu tietenkin kutoi. Samalla kun kudoin sukkia mietin kuinka tärkeätä on, että jokaisella lapsella on mummu, joka vaikka kutoo sukkia tai vaari tai joku muu henkilö joka on jollain tavalla mukana lapsen elämässä. Yhteiselo tuo molemminpuolista rikkautta elämään. Kaikilla lapsilla ei näin…

Lapsen lapseni 7 vuotta suunnitteli itselleen mieluiset sukat. Mummu tietenkin kutoi. Samalla kun kudoin sukkia mietin kuinka tärkeätä on, että jokaisella lapsella on mummu, joka vaikka kutoo sukkia tai vaari tai joku muu henkilö joka on jollain tavalla mukana lapsen elämässä. Yhteiselo tuo molemminpuolista rikkautta elämään. Kaikilla lapsilla ei näin ole, joka on mielestäni erittäin surullista. Arvostan suuresti niitä henkilöitä, jotka jaksavat toimia tukihenkilöinä, sijaisvanhempina, sijaisperheinä tai muuten tukevat lapsen ja koko perheen elämää. Lapsella tulee olla oikeus nauttia täysin riennoin lapsuudesta. On surullista luettavaa että lasten ja nuorten pahoinvointi on vain jatkanut kasvuaan. Lapsiperheiden palveluita pitääkin kehittää siihen suuntaan, että perheitä tuetaan pitkäjänteisesti. Kotipalvelua ja muuta käytännönläheistä apua on tarjottava maksuttomasti ja ennaltaehkäisevästi lapsiperheille. Neuvoloihin ja kouluihin on varattava riittävästi resursseja ja henkilöstöä, jotta ajoissa pystytään löytämään ne lapset ja nuoret, jotka apua tarvitsevat. Lasten ja nuorten palveluita pitää jatkossakin tarjota heidän omassa arkiympäristössään eli päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Lastensuojelun kasvavia menoja hillitään parhaiten, kun ongelmia ennaltaehkäistään. Aina ei ennaltaehkäisy riitä vaan tarvitaan lastensuojelun palveluita ja silloin lastensuojelun on pystyttävä turvaamaan lasten oikeudet. Hyvinvointialueella on panostettava riittävästi henkilöstön palkkaukseen ja työoloihin, jotta saadaan rekrytoitua pysyviä työntekijöitä. Hyvinvointialueiden tulee panostaa sijaisperheiden rekrytointiin ja tukemiseen.

Näihinkin kaikkiin asioihin vaikutetaan tulevissa aluevaaleissa!

Takaisin etusivulle